Bofælleskabet Vangedevej

Nyheder

11. november 2021 3. corona vaccination

Der er nu åbnet op for 3. corona vaccine for visse borgergrupper.

25. juni 2021 Ophævet besøgsrestriktioner

Styrelsen for Patientsikkerhed har pr. 21. maj 2021 ophævet besøgsrestriktionerne på de sociale institutioner.

Vi opfordrer dog til stadig at holde afstand og benytte håndsprit.

4. februar 2021 Ny bekendtgørelse om besøgsrestriktioner gældende fra 2. februar 2021

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om besøg og mulighed,
for lokalt at fastsætte midlertidige besøgsrestriktioner på anbringelsessteder
og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af
Coronavirussygdom 2019 (COVID-19). Social- og Ældreministeriet, den 2. februar 2021