Bofælleskabet Vangedevej
11. november 2021

3. corona vaccination

Der er nu åbnet op for 3. corona vaccine for visse borgergrupper. 

I modsætning til 1. og 2. vaccine tilbyder Regionen nu at komme i bofællesskaberne og give vaccine til de beboere som måtte ønske det.

Regionen skriver:

Vi vil snarest muligt sende en tidsplan for de enkelte botilbud, hvor vi så vil bede jer bekræfte og konfirmere antal beboere, som ønsker vaccination. Medarbejdere kan også tilbydes 3. stik såfremt, at der er gået min. 6,5 mdr. efter 2. stik.

Medarbejdere som er krydsvaccinerede https://www.sst.dk/da/nyheder/2021/krydsvaccinerede-faar-tilbud-om-et-tredje-stik kan ligeledes tilbydes et 3. stik.

Der er for Vangedevej indsendt en liste over beboere som fik vaccine 1. og 2. gang.

Venlig hilsen

Henning Otterstrøm

Leder Handicap og Botilbud