Bofællesskabet Vangedevej

Praktisk info 

Visitation

En borger, der ønsker støtte, skal henvende sig til Voksenstøtte og hjælpemidler i Frederikssund kommune tlf.: 47 35 10 00. Henvendelsen kan komme fra borgeren selv – eller fra pårørende, egen læge, hospitalsafdelinger eller andre fagområder.

Borgeren vil blive kontaktet af sin sagsbehandler indenfor 14 dage efter henvendelsen, så der kan aftales en dato for første møde. Her vil borgeren blive informeret om rettigheder og pligter samt om sagsforløbet, der vil blive afviklet i tæt samarbejde med borgeren og evt. pårørende.

Besøg

Borgere, forældre/pårørende samt fag personer er velkommen til, at kontakte sagsbehandler for aftale.

Egen betaling

Betaling for at bo og opholde sig i Bofællesskabet, beregnes individuelt af sagsbehandler.

Egen betalingen dækker selve huslejen, vedligehold af egen lejlighed samt fællesarealer.

Tilsynsrapporter

Kan læses på Tilbudsportalen

Beboer-og pårørenderåd

Der afholdes møder 4 gange årlig og retningslinjer findes på www.handicap.frederikssund.dk

Referater vil komme som en nyhed. Du kan vælge at abonnerer på nyhedsfeed og få en notifikation når det er lagt på.